پرینتر دستگاه کارتخوان

حالت نمایش:
نمایش سریع

پرینتر 675 فابریک

(0)
171,000تومان

 پرینتر 675 فابریکپرینتر کارتخوان یکی از حساس‌ترین و مهم‌ترین بخش‌های دستگاه کارتخوان به حساب می آید که اشکال در هر بخشی از این قطعه باعث بروز مشکلاتی برای صاحبان کارتخوان می‌شود.دلیل وجود پرینتر برای دستگاه کارتخوان این است که وقتی مشتری می‌خواهد مبلغی را از طریق دستگاه پرداخت کند، اگر پرینتر به درستی کار نکند رسید خرید مشتری چاپ نمی‌شود یا ک..

نمایش سریع

پرینتر D210G آکبند فلت بلند

(0)
210,000تومان

 پرینتر D210G آکبند فلت بلندپرینتر کارتخوان یکی از حساس‌ترین و مهم‌ترین بخش‌های دستگاه کارتخوان به حساب می آید که اشکال در هر بخشی از این قطعه باعث بروز مشکلاتی برای صاحبان کارتخوان می‌شود.دلیل وجود پرینتر برای دستگاه کارتخوان این است که وقتی مشتری می‌خواهد مبلغی را از طریق دستگاه پرداخت کند، اگر پرینتر به درستی کار نکند رسید خرید مشتری چاپ نم..

نمایش سریع

پرینتر d210b آکبند

(0)
210,000تومان

پرینتر d210b آکبندپرینتر کارتخوان یکی از حساس‌ترین و مهم‌ترین بخش‌های دستگاه کارتخوان به حساب می آید که اشکال در هر بخشی از این قطعه باعث بروز مشکلاتی برای صاحبان کارتخوان می‌شود.دلیل وجود پرینتر برای دستگاه کارتخوان این است که وقتی مشتری می‌خواهد مبلغی را از طریق دستگاه پرداخت کند، اگر پرینتر به درستی کار نکند رسید خرید مشتری چاپ نمی‌شود یا کمرنگ ..

نمایش سریع

پرینتر S90 درب فلزی

(0)
166,000تومان

پرینتر S90 درب فلزیپرینتر کارتخوان یکی از حساس‌ترین و مهم‌ترین بخش‌های دستگاه کارتخوان به حساب می آید که اشکال در هر بخشی از این قطعه باعث بروز مشکلاتی برای صاحبان کارتخوان می‌شود.دلیل وجود پرینتر برای دستگاه کارتخوان این است که وقتی مشتری می‌خواهد مبلغی را از طریق دستگاه پرداخت کند، اگر پرینتر به درستی کار نکند رسید خرید مشتری چاپ نمی‌شود یا کمرنگ..

نمایش 1 تا 4 از 4 (1 صفحه)